Publikacja artykułu w kwartalniku “Wokół płytek ceramicznych” 4-2017