Publikacja artykułu w kwartalniku „Wokół płytek ceramicznych” 4-2017